Nový pořad pro děti je na světě. Aktuálně jsem zareagoval na současnou situaci. Na příběhu dvou nezbedů a rošťáků, bacila Bumbáce a vira Lumpáce, budeme s dětmi společně vytvářet plán, jak s nimi zatočíme. Naučíme se, jak s nimi můžeme žít, aby nás neohorožovali a nekomplikovali nám naše životy.

 

Koronavirus změnil naše životy a my se musíme smířit s tím, že tady zůstane. Stane se součástí našich životů. Budeme muset naučit žít tak, aby nás neohrožoval a my dále mohli žít plnohodnotně naše spokojené životy. Učíme se celý život a tak je na čase příjmout i tuto situaci. Třeba i to, že se stane rouška součástí našich životů.

 

Musíme se učit všichni, ale hlavně děti, které mají celý život před sebou. Proto jsem začal v době „nekoncertování“ hned vymýšlet scénář, říkanky, obrázky, omalovánky. Chci, aby toto učení bylo pro děti velkou interaktivní zábavou. Společně s dětmi tak vymyslíme plán, jak tyto dva darebáky porazíme a Bubáce a Lumpáce zaženeme od nás tak daleko, aby nás nemohli ohrožovat. BACILY A VIRY PORAZÍME.

Ke každé situaci mám připravené říkanky a obrázky, rekvizity, scénky.  Po vystoupení děti dostanou obrázky a říkanky do školek formou omalovánek, kde s nimi budou moci dále pracovat.

Můžeme se potkat i ve vaší školce, pokud je vás více jak 50 dětí. Cena pro školky bude stanovena dohodou /vybrané vstupné + náklady na dopravu/

V letních měsících je možné se dohodnout na vystoupení na zahradách – venku, kde dokážeme splnit současná nařízení a předpisy.

Již nyní si můžete vystoupení objednávat na podzim a zimu roku 2020. Samozřejmě i na celý rok 2021.

Celý pořad bude koncipován, jako BACILY A VIRY PORAZÍME

Hudebně vzdělávací a motivační pořad Pavla Nováka pro děti od 3-10 let

Cílem pořadu:

  • Dětem názorně a pochopitelně vzhledem k jejich věku vysvětlit, jak se mají chovatv kolektivu, v městské hromadné dopravě, v obchodech, ale i doma.
  • Připomenout jim základní hygienické návyky
  • Podpora zdravého stravování
  • Důležitost prožitkového pohybu a sportu
  • Vztah k přírodě a zvířatům

Technické požadavky pro vystoupení: pouze1x zásuvka 220V

Kompletní techniku, zvuk, světla, včetně prezentace obrázků, videoprojekce zajišťuje agentura Pavel Novák.